Waarom EMDR?

EMDR betekent: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandeling is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen of verminderen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen zoals steeds aan de gebeurtenis denken, nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen, ook lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn.

Hoe werkt EMDR?

Tijdens een EMDR sessie wordt gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis of aan een moment die nu in verband staan met de klachten. Samen met de therapeut worden gedachten, beelden en gevoelens die daarbij horen naar boven gehaald. Vervolgens wordt het verwerkingsproces opgestart. Terwijl er teruggedacht wordt aan de gebeurtenis geeft de therapeut een afleidende stimulans zoals tikjes op de schouders of knieën, het volgen van handbewegingen of klikjes door de koptelefoon. Herinneringen verliezen hierdoor haar kracht en emotionele lading. Het proces helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen. De herinneringen blijven maar de negatieve gevoelens beïnvloeden het leven niet meer.