Oudergesprekken

Speltherapie is eigenlijk een tijdelijke ‘zijweg’ waardoor uw kind zich vervolgens zelfstandig verder kan ontwikkelen. Hierna gaat u weer zelf verder met uw kind. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat u betrokken wordt bij het therapieproces van uw kind en wil ik samen zoeken naar nieuwe wegen, zodat u uw kind thuis ook kunt ondersteunen en begeleiden in zijn ontwikkeling. Een goed contact, bespreken van ervaringen en mee durven veranderen heeft een positieve invloed op het veranderingsproces van uw kind. Daarom plan ik regelmatig gesprekken met u zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen en veranderingen binnen de therapie. Samen kijken we hoe we de aanpak van uw kind thuis, op school en in de therapie op elkaar kunnen afstemmen. Over de inhoud van de spelsessies geef ik alleen informatie wanneer het kind daar zelf toestemming voor geeft.

Belangrijk om te weten

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten en handel volgens de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in de beroepscode. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.speltherapie.net

Uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een feest, een uitstapje, maar ook vervelende gebeurtenissen zoals conflicten, problemen op school of een overlijden, kunnen belangrijk zijn om, vóór het spelen, telefonisch of via de mail aan mij door te geven.

Wanneer ouders gescheiden zijn, streef ik ernaar om beide ouders bij de therapie te betrekken. Het is belangrijk dat het kind het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen en dat het vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die hem bezighouden.

Soms kan het zinvol zijn om een gesprek te voeren met de leerkracht of andere direct betrokkenen van uw kind. Ook observeren op school behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard gebeurt dit pas na overleg en met toestemming van ouders.

speltherapie soest