Speltherapie vergoeding zorgverzekeraar

Tarieven

De tarieven zijn inclusief BTW.

Intakegesprek 60 – 90 minuten € 75,-
Spelsessie 50 minuten € 75,-
Oudergesprek 60 minuten € 75,-
Verslaglegging tevens voor derden € 25,-
Telefonisch contact tot 15 minuten € 0,-

De factuur wordt aan het einde van de maand per email aan u verzonden. De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op IBAN-nummer: NL97 RABO 0303 4243 97  t.n.v. Speltherapie Soest

Graag wijzigen of annuleren van de datum van een spelsessie of oudergesprek op tijd aan mij doorgeven.

Vergoedingen

Zorgverzekeraar:
Speltherapie wordt door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering, onder de noemers ‘alternatief’, ‘additief’, ‘complementair’ of ‘psychologische zorg’. Het is verstandig om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of u voor een vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag. Of kijk op de site van de NVVS (Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten) voor actuele informatie over vergoedingen www.speltherapie.net

De volgende gegevens zijn belangrijk bij het declareren van de therapie bij uw zorgverzekeraar:

Registratienummer FVB:            108650
Registratienummer NVVS:          K-15035
AGB-code zorgverlener:              90100727
AGB-code praktijk:                       90060331

ZorgRondom:
Deze praktijk is aangesloten bij zorgcoöperatie ZorgRondom. Dit betekent dat de vergoeding via de gemeente kan verlopen. ZorgRondom heeft namelijk contracten voor jeugdhulp en WMO met verschillende gemeentes. Als u hiervoor kiest, heeft u wel een verwijzing van de huisarts nodig. Bekijk voor meer informatie de website www.zorgrondom.com

PGB:
Voor kinderen waarbij een diagnose vanuit de DSM IV is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. Je kunt hiermee zelf zorg en begeleiding inkopen. Of een kind voor een PGB in aanmerking komt en de hoogte daarvan, wordt beoordeeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Bekijk voor meer informatie de website www.ciz.nl

Belastingdienst:
Als de kosten voor speltherapie nergens anders vergoed worden, kunnen ze worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Vaak heeft u dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig. Bekijk voor meer informatie de website www.belastingsdienst.nl

Fondsen:
Er is een Schadefonds Geweldsmisdrijven voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Fonds Slachtofferhulp kan u helpen bij de aanvraag: www.fondsslachtofferhulp.nl

Bijzondere bijstand:
Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen de kosten voor speltherapie terugvragen bij de sociale dienst van de eigen gemeente in het kader van de Bijzondere Bijstand.
Bekijk voor meer informatie de website www.rijksoverheid.nl