Voor wie is speltherapie

Als praten moeilijk is

Speltherapie kan worden ingezet als een kind langere tijd niet goed in zijn vel zit en hier op eigen kracht of met hulp vanuit het eigen netwerk niet uit kan komen. Omdat het voor kinderen moeilijk is om te praten over wat hen dwars zit, laten ze in hun gedrag merken dat het niet goed met hen gaat.

Gedrag waar u dat onder andere aan zou kunnen merken:

 • Teruggetrokken of juist drukker dan normaal
 • Onzekerheid, faalangstig, negatief zelfbeeld
 • Angstig
 • Somber
 • Prikkelbaar, snel boos worden of veel huilen
 • Slaapproblemen, piekeren, nachtmerries
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen, zoals bedplassen
 • Achterblijvende prestaties op school en concentratieproblemen
 • Niet meer naar school of naar vriendjes toe willen
 • Moeite met het uiten van gevoelens
 • Moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes of volwassenen

U maakt zich zorgen

Vaak heeft u als ouder geen idee waardoor dit komt. Kinderen zijn veerkrachtig en met de hulp van hun ouders groeien ze meestal wel over deze problemen heen. Maar soms gebeurt dat niet en blijft het probleem bestaan, wordt het zelfs groter en kan het gevolgen hebben voor de gehele ontwikkeling van het kind. Meestal hebben ouders en school dan al van alles geprobeerd, maar lijken de gewone oplossingen niet te helpen of niet te passen bij het kind. Speltherapie kan dan helpen om het kind uit de knel te halen en weer te laten opbloeien.

Ook bij het verwerken van verdrietige, ingrijpende ervaringen kan speltherapie helpen:

 • Het verlies van een dierbaar persoon
 • Een echtscheiding
 • Slachtoffer of getuige zijn van seksueel misbruik, mishandeling of geweld
 • Verandering in de gezinssituatie, uithuisplaatsing of adoptie
 • Het hebben van een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of een gezinslid
 • Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, oorlog of pesten
 • Langdurige ziekte, ziekenhuisopname van het kind zelf of een gezinslid
 • Hechtingsproblematiek, zoals verlatingsangst, vermijden of juist overmatig vastklampen.
Speltherapie Soest Amersfoort