Spel is de taal van het kind

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar, waarbij spel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en op eigen kracht weer vooruit te helpen. Ook jongeren en jong volwassenen die problemen ervaren met het (verbaal) uiten van gevoelens en emoties kunnen veel hebben aan speltherapie.

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Zonder erover te hoeven praten kan een kind in zijn spel laten zien wat hem bezighoudt.

speltherpaie Soest

Hieronder kunt u een filmpje over speltherapie bekijken

De Kennis van Nu: Spelen is van levensbelang

Op eigen kracht weer verder

Speltherapie sluit aan bij de interesse en de belevingswereld van het kind. Het geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Als speltherapeut bied ik kinderen de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en help ik ze om emotioneel en verstandelijk nieuwe inzichten te geven.

Oplossingen die spelend worden gevonden, neemt het kind mee naar het echte leven. Ik ga uit van de kracht van het kind en gebruik deze om hem weer op weg te helpen. Als het kind genoeg (zelf)vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te kunnen, nemen we afscheid.